Psicopatologia
La Psicopatologia és la investigació dels trastorns  psicològics de tot tipus (mentals, conductuals,  sensorials) en ordre al seu tractament.  Entre els trastorns més comuns trobem els d’ansietat  (com les fòbies); els de l’estat d’ànim (depressió, bipolaritat); els  psicòtics (per exemple, l’esquizofrènia o els derivats de  sustàncies psicoactives); i també els trastorns de  l’alimentació (anorèxia i bulímia principalment).  La Psicoteràpia seria la branca que s’especialitza  en el tractament d’aquests trastorns, des de diferents  perspectives:  Com a complement d’aquestes teràpies, en alguns casos  pot ser imprescindible l’administració de determinats  psicofàrmacs que ajuden a controlar o atenuar   els  efectes d’estos trastorns. Entre ells, trobem  els tranquil.litzants, els   antidepressius i els  antipsicòtics. 
Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia Psicoanàlisi Conductisme Cognitivisme
Humanisme