Ara ja anem a   endinsar-nos en la  investigació dels   procesos més complexos  que permeten explicar   adequadament la  conducta humana. Cal   començar per  analitzar i diferenciar les diferents teories sobre  “l’aprenentatge” que mostren una àmplia gamma de  perspectives les quals ens ajuden a fer-nos una idea prou  completa dels trets bàsics que caracteritzen les nostres  actuacions. Serà necessari aleshores  recòrrer a la comparació amb  l’aprenentatge animal duta a terme per  Pavlov i Skinner; comentar els estudis de  Bandura respecte a l’aprenentatge social;  i conèixer les idees plantejades per  Piaget i Ausubel des de l’enfocament  cognoscitiu. De l’aprenentatge passem de manera natural al tema del  llenguatge i la comunicació. Les nostres experiències formen  “idees” i aquestes necessitem expressar-les. Analitzarem les  diverses formes de comunicació (gestual, icònica i altres)  que tenim per detindre’ns en la lingüística. Cal parlar de les  fases d’adquisició del llenguatge, de la relació  entre aquest i el pensamenta segons Vigotsky,  així com dels diferents trastorns del  llenguatge (disglòsia, dislàlia, disfonia,  disfèmia, dislèxia...) que fan prou dificultosa  o poden arribar a impossibilitar la comunicació.
Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia Procesos cognitius superiors I