En aquest tema tractarem dels  aspectes més comuns que tenim  amb els animals, però que al mateix  temps desenvolupem d’una manera única i  particular. Així doncs, la “percepció” humana  comença a partir dels sentits, però els nostres  estan limitats. Cal per tant conèixer els seus  avantatges i les seues limitacions, les  diferències amb la percepció animal i, sobre  tot, centrar-nos en l’escola psicològica que més  ha investigat aquest tema: la “Gestalt”, amb les seues  famoses lleis de la percepció i les curioses figures que  tothom en algun moment ha tractat d’esbrinar. El següent apartat fonamental que complementa a la  percepció és de la “memòria”. Clarament ens trobem  davant d’un element imprescindible no només per a  l’anàlisi psicològica de la conducta humana sinó de la  pròpia vida. Sense els procesos que intervenen a la  memòria no existirien els records, i sense aquests  tampoc la nostra identitat personal. Podem comprovar-ho  amb fenòmens i trastorns que analitzarem  com els de l’amnèsia, els “deja-vu” i,  desgraciadament, els de l’Alzheimer i la  demència senil.
Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia