La realitat
Des dels seus orígens, l’ésser humà s’ha  preguntat per tot allò que l’envolta. Les  primeres respostes foren principalment  naturalistes, físiques, però des de Parmènides sorgix una  explicació que intentarà anar més enllà del que podem captar a  través dels sentits.   Aristòtil anomenarà a aquesta investigació “meta-física” o  “onto-logia”: l’estudi del ser, del món, de la realitat. És pràcticament impossible comentar la infinitat de teories que  han intentat argumentar els pensadors des dels primers  filòsofs grecs fins l’actualitat. Simplement intentarem fer una  panoràmica de les fonamentals centrades en el concepte bàsic  de la disciplina: el verb “ser”. I estudiar els trets més  importants d’alguns dels autors més coneguts.
on, ontos SER
“Ser” (Parmènides)
Món sensible/ Món Idees (Plató)
Àtoms  (Demòcrit,  Epicur)
Substància/Accident (Aristòtil)
Déu (Sant Tomàs)
Fenomen/ Noumen (Kant)
Esperit Absolut (Hegel)
Voluntat de poder (Nietzsche)
Teories autors 2a Avaluació Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia