Fenomenologia Teoria de l’evolució Idealisme Existencialisme Filosofia Analítica Estructuralisme Hermenèutica
En aquesta etapa trobem una gran  disparitat de propostes i teories  filosòfiques, bàsicament en el s. XX. Com a temes fonamentals tenim la  reflexió sobre la importància de la  ciència, el posar en qüestió el predomini  de la raó, la crítica a les bases de la  societat occidental en diversos aspectes  (econòmics, sociològics, psicològics, ...),  l’enfocament sobre l’ésser humà i la  intersubjectivitat a l’hora de preguntar-se sobre la realitat, l’anàlisi i la  interpretació del llenguatge o la reflexió  sobre la història. Tot açò ens mostra un panorama  caleidoscòpic que fa pràcticament  impossible una aproximació global als  autors més representatius. Per tant,  anem a centrar-nos  en el filòsof espanyol més destacat, ORTEGA Y GASSET, en el  qual confluixen diverses d’aquestes  tendències.
Possitivisme
FILOSOFIA CONTEMPORÀNIA
Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia