La filosofia és una disciplina que constituïx a l'ésser humà des de les seues pròpies arrels, i  que li pertany d'igual manera que la medicina, les matemàtiques o l'art. Aquest, ja en  èpoques remotes, s'ha plantejat seriosament una sèrie de qüestions  essencials, de preguntes que una i altra vegada tornen a la seua ment com,  què és el món? qui sóc jo? quin és el sentit de la meua vida? què puc arribar  a conéixer? hi ha una altra vida després d'aquesta? com he d'actuar?.  Les respostes a aquestes preguntes han estat diverses en cada moment  històric. Per això, és imprescindible conéixer la història per descobrir el sentit  dels raonaments que centenars d'autors han donat al voltant d'aquests  interrogants. En aquest curs tractarem de donar una introducció als  grans temes de la Filosofia: la realitat, el coneixement,  l'acció humana, la veritat, el bé, l'ésser humà, etc. I a més a més ho  farem des d'una perspectiva social i intercultural, ja que l'home no viu  sol, sinó que ja en les primeres cultures trobem una disposició natural  a juntar-se amb els altres, a viure en comunitat i a constituir grups  humans que es donen les seues pròpies normes buscant la felicitat, la llibertat, la igualtat i  la justícia.  Dividirem, així doncs, l’assignatura en diversos blocs, que anirem desenvolupant en cada  avaluació:
1a Avaluació
2a Avaluació
3a Avaluació
FILOSOFIA 1r Batxiller Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia Filosofia 1r Batxiller