La construcció de l’ésser humà
Respecte al tema de la “motivació”, ens anem a centrar  en l’anàlisi del cicle motivacional, així  com en la teoria de les necessitats  duta a terme per Abraham Maslow. Dels “estats afectius” treballarem  en major mesura l’aspecte de les emocions (origen,  característiques, tipus, funcions, etc.), per  detindre’ns després amb major profunditat en la  teoria de la intel.ligència emocional de  Goleman. Per concloure, caldrà fer un repàs dels  diversos plantejaments sobre  la “personalitat” des de la Psicoanàlisi,  el Conductisme, el Cognitivisme social,  l’Humanisme i altres destacades. I  també farem una ullada als diferents instruments amb  què comptem per avaluar la personalitat.
Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia